კომპანია
პროცენტი

7%-იდან

თანხა

200-დან 800 000 აშშ დოლარამდე

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

7%-იდან

თანხა

ინდივიდუალურად

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

9.5%-იდან

თანხა

1,000,000 აშშ დოლარამდე

ვადა

84 თვემდე

წლოვანება:

6 თვე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

ლიკვიდური ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

9.5%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

7%-იდან

თანხა

ინდივიდუალურად

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

9%-იდან

თანხა

6,000-500,000 აშშ დოლარამდე

ვადა

3 თვიდან

ვალუტა:

აშშ დოლარი/ლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

9%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

9.75%-ეკო სესხი

თანხა

ინდივიდუალურად

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

აშშ დოლარი

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

9.75%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

0%

წინსწრების საკომისიო:

0%

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

10%-იდან

თანხა

100,000 - 3,000,000 აშშ დოლარი

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

აშშ დოლარი

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

10%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

10%-იდან

თანხა

1,000,000 აშშ დოლარამდე

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

აშშ დოლარი/ლარი

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება

დამტკიცების საკომისიო:

1%-იდან

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება