კომპანია
პროცენტი

9%-დან

თანხა

50,000  აშშ დოლარამდე (ექ. ერ. ვალუტაში)

ვადა

120 თვემდე

წლოვანება:

22-70 წელი

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი

უზრუნველყოფა:

60 თვემდე ვადით - უზრუნველყოფის გარეშე

60 თვეზე მეტი ვადით - ავტომანქანა, უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

9%-დან

შემოსავალი:

200 ლარიდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

11.50%-დან

თანხა

მინიმუმ 300 აშშ დოლარი/ 500 ლარი- 50,000 აშშ დოლარი/80,000 ლარი

ვადა

1-120 თვე

ვალუტა:

აშშ დოლარი/ლარი

უზრუნველყოფა:

მსესხებლის ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

11.50%-დან

დამტკიცების საკომისიო:

2%, მინ. 20 აშშ დოლარ

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

5 აშშ დოლარი

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

13%-დან, ლარში 11%–დან აშშ დოლარში, ევროში

თანხა

300-100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში

ვადა

1-120 თვე

ვალუტა:

ლარი

უზრუნველყოფა:

მოითხოვება თავდებობა/გირავნობა

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

13%-დან, ლარში 11%–დან აშშ დოლარში, ევროში

შემოსავალი:

მინიმუმ 300 ლარი

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

13,5%-დან ლარში 9%-იდან -აშშ დოლარი/ევრო

თანხა

1000 ერთეულიდან

ვადა

3-120 თვე

ვალუტა:

ლარი/დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

13,5%-დან ლარში 9%-იდან -აშშ დოლარი/ევრო

შემოსავალი:

300 ლარიდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივუდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივუდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივუდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივუდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

9%-დან

თანხა

30,000 ლარი

ვადა

48 თვემდე

ვალუტა:

ლარი

უზრუნველყოფა:

არ მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

9%-დან

შემოსავალი:

250 ლარიდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

7%-იდან

თანხა

40,000 ლარამდე

ვადა

60 თვემდე

ვალუტა:

ლარი

უზრუნველყოფა:

არ მოითხოვება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება