კომპანია
პროცენტი

14% ლარში

თანხა

5,000 - 300,000 ლარამდე (ექვ. დოლარში)

ვადა

6-180 თვემდე

წლოვანება:

18-75

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

ინდივიდუალური

შემოსავალი:

800 ლარიდან

დამტკიცების საკომისიო:

0.5%

წინსწრების საკომისიო:

2%

განაღდების საკომისიო:

0.3%

სხვა საკომისიო:

არ აქვს

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

6 % დოლარი/ევრო

თანხა

50000-220000$- 200000€

ვადა

6-144 თვე

წლოვანება:

20-65

ვალუტა:

ევრო/აშშ დოლარი

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

6%-დან

შემოსავალი:

ინდივიდუალური

დამტკიცების საკომისიო:

1%, მინ. 20 აშშ დოლარი

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალური

განაღდების საკომისიო:

2%

სხვა საკომისიო:

არა

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

რეფინანსირების განაკვეთს+3%-დან- ლარი, 9%-დან - აშშ დოლარი / ევრო 

თანხა

მინიმალური 1,000 ერთეული, მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

ვადა

6 – 180 თვე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

რეფინანსირების განაკვეთს+3%-დან- ლარი, 9%-დან - აშშ დოლარი / ევრო 

შემოსავალი:

300 ლარი

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალური

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალური

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალური

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

6.5%-იდან

თანხა

3 000 აშშ დოლარიდან (ეკვივალენტი ლარში)

ვადა

მაქს. 240 თვე

ვალუტა:

აშშ დოლარი/ლარი/ევრო/შვეიცარიული ფრანკი

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

6.5%

შემოსავალი:

მინ. 750 ლარი

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სხვა საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

8%

თანხა

2000-500000 აშშ დოლარი( ან ექვივალენტი ლარში)

ვადა

180 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი/ ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

8%-იდან

შემოსავალი:

ინდივიდუალური

დამტკიცების საკომისიო:

0.4% მინ 20 დოლარი

წინსწრების საკომისიო:

1%-იდან

განაღდების საკომისიო:

0.6%

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

13%/11%/10.5%  ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო

თანხა

100000 აშშ დოლარამდე

ვადა

120 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/ აშშ დოლარი/ ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

13% ლარში
11% აშშ დოლარში 
10.5% ევროში

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალური

წინსწრების საკომისიო:

1%-იდან

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალური

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

7% აშშ დოლარი

თანხა

ინდივიდუალური

ვადა

240 თვე

ვალუტა:

აშშ დოლარი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

1%-იდან

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

10.5%-იდან ლარში

თანხა

10,000-400,000 ლარამდე

ვადა

180 თვემდე

ვალუტა:

ლარი/აშშ/დოლარი/ევრო

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

10.5%-იდან ლარში

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

1%-იდან

სესხის აღება
კომპანია
პროცენტი

7%-იდან აშშ დოლარში

თანხა

5000 აშშ დოლარიდან

ვადა

10 წელი (ლარში) 15 წელი (აშშ დოლარში)

ვალუტა:

ლარი/აშშ დოლარი

უზრუნველყოფა:

უძრავი ქონება

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ:

7%-იდან

დამტკიცების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

წინსწრების საკომისიო:

1%-იდან

განაღდების საკომისიო:

ინდივიდუალურად

სესხის აღება