კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი

10-დან 31 დღემდე


94.5% (წლიური)

კომპანიას აქვს სწრაფი გადარიცხვის საკომისიო

მინიმალური ასაკი
20 წლის

09:00 - 20:00
(სამუშაო დღეებში)
10:00 - 18:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1500 ლარი

30 დღიდან-24 თვემდე

97.84% წლიური

გრძელვადიანი სესხი გაიცემა მხოლოდ მესამე სესხის დაფარვის შემდეგ

მინიმალური ასაკი
21 წლის

09:30 - 19:00

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1450 ლარი

30 დღე

97.84%
წლიური

დაბალი პროცენტი, მოქნილი გრაფიკი

მინიმალური ასაკი
20 წლის

10:00 - 19:00
(სამუშაო დღეებში)
10:00 - 14:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი

30 დღე


98.05%

წლიური

ყოველ ორშაბათს
გათამაშებაშია Iphone 7

მინიმალური ასაკი
20 წლის

09:00 - 21:00
(სამუშაო დღეებში)
9:00 - 18:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
200 ლარი
მაქსიმალური თანხა
2000 ლარი

30 დღე

97.84%

წლიური

მოკლევადიანი სესხი

მინიმალური ასაკი
20 წლის

09:00 - 22:00
(სამუშაო დღეებში)
10:00 - 22:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1400 ლარი

30 დღე

სესხზე
98% (წლიური)

პირველი სესხი 500 ლარამდე უპროცენტოა

მინიმალური ასაკი
20 წლის

10:00 - 19:00

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
600 ლარი

30 დღე

97.84% წლიური

სესხის დამტკიცება მარტივად!

მინიმალური ასაკი
24 წლის

09:00 - 19:00
(სამუშაო დღეებში)
09:00 - 14:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1800 ლარი

5-დან 31 დღემდე
მაქსიალური ვადა 4 თვე ტურბო სესხზე

609
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

პირველი სესხი 500 ლარამდე 

მინიმალური ასაკი
20 წლის

24 საათი

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
500 ლარი

30 დღე

96.7%
წლიური

სესხის დამტკიცება მომენტალურად

მინიმალური ასაკი
20 წლის

09:00 - 21:00
(სამუშაო დღეებში)
10:00 - 18:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი

7-დღიდან 12 თვემდე

98.01% წლიური

პირველი სესხი 300 ლარი

მინიმალური ასაკი
21 წელი

09:00 - 20:00

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
650 ლარი

30 დღე

98.01% წლიური

პირველი სესხი 250 ლარი

მინიმალური ასაკი
20 წლის

08:00 - 22:00

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
50 ლარი
მაქსიმალური თანხა
650 ლარი

30 დღე

94.53% წლიური

პირველი სესხი 250 ლარი

მინიმალური ასაკი
20 წლის

08:00 - 22:00
(სამუშაო დღეებში)
09:00 - 22:00
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
500 ლარი
მაქსიმალური თანხა
3000 ლარი

24 თვემდე

62% 
წლიური

ონლაინ გრძელვადიანი სესხი

მინიმალური ასაკი
23 წლის

09:00 - 21:00
(სამუშაო დღეებში)
11:00 - 17:30
(შაბათ კვირას)

სესხის აღება
კომპანია თანხა ვადა პროცენტი პრიორიტეტი შეზღუდვა სამუშაო საათები

მინიმალური თანხა
100 ლარი
მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი

30 დღე

96.71%
(წლიური)

ყოველ მე-5000-ე განაცხადზე
Iphone 7 საჩუქრად

მინიმალური ასაკი
23 წლის

24 საათი

სესხის აღება